اعلام نتایج پروژه اندازه گیری آلودگی هوا در تونل نیایش

اعلام نتایج پروژه اندازه گیری آلودگی هوا در تونل نیایش به گزارش كار در محل پروژه اندازه گیری آلودگی هوا در تونل نیایش به پایان رسید و نتایج آن آماده شد و بررسی این نتایج نشان داده است سیاهه انتشار شهر تهران در مسیری درست بوده است.


به گزارش كار در محل به نقل از مهر، پروژه اندازه گیری آلودگی هوا در تونل نیایش به پایان رسید و نتایج آن آماده شد. بررسی این نتایج نشان داده است سیاهه انتشار شهر تهران در مسیری درست بوده و اجرای طرح های ترافیكی هدفمند همچون طرح كاهش در تهران یك لزوم غیر قابل انكار است. حسین شهبازی سرپرست معاونت فنی شركت كنترل كیفیت هوای تهران در اینباره اظهار داشت: یكی از سوالات مطرح شده در سال های اخیر در زمینه آلودگی هوای شهر تهران، جایگاه و اهمیت خودرو های سواری بنزینی در آلودگی هوای شهر تهران بوده و اینكه اجرای طرح های ترافیكی هدفمند همچون طرح كاهش در جهت ارتقای كیفیت هوا تأثیری بر كاهش آلودگی هوای شهر تهران دارد یا خیر؟ شركت كنترل كیفیت هوا با همكاری دانشگاه صنعتی شریف و آزمایشگاه های معتبر بین المللی، در سال ۱۳۹۷ آغاز به انجام مطالعه آلودگی در تونل های شهری كرد و این مطالعه با بررسی آلودگی در تونل نیایش آغاز شد. در این تحقیق با استقرار سه ایستگاه با تجهیزات پیشرفته در داخل و خارج تونل نیایش، آلودگی هوای داخل و خارج تونل در یك دوره زمانی یك هفته ای، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، نمونه برداری شد. همینطور با استفاده از یك دوربین فیلمبرداری حجم تردد و نوع خودرو های عبوری از تونل ثبت و در نهایت شمارش شد.
آنگونه كه شهبازی گفته، تونل های شهری یكی از آلوده ترین نقاط از نظر غلظت ذرات معلق در شهرها هستند. با عنایت به اینكه تنها منبع تولید آلودگی در تونل های شهری، خودرو ها هستند، این محیط ها بستری ایده آل برای انجام مطالعات آلودگی تولیدی خودرو ها است. به بیان دیگر، با تقریب خوبی تمام ذرات معلق موجود در تونل ناشی از تردد خودرو ها بوده و سایر منابع صنعتی، كشاورزی و خانگی و.. در تولید این ذرات نقشی ندارند. به همین جهت با مطالعه آلودگی هوا در تونل می توان اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد ضرایب انتشار آلایندگی خودرو ها بدست آورد. همینطور با آنالیز جنس و تركیبات ساختاری ذرات معلق انتشار یافته توسط خودرو ها در تونل می توان به منشأ تولید ذرات پی برد. بعنوان مثال با بررسی جنس ذرات می توان مشخص كرد كه كدام دسته از ذرات از اگزوز خودرو خارج شده اند و كدام دسته از ذرات ناشی از منابع دیگر همچون سایش لنت ترمز، لاستیك خودرو و.. هستند. شهبازی خاطرنشان كرد: تونل نیایش یكی از بزرگترین تونل های شهری ایران، با طول تقریبی ۶.۷ كیلومتر، است كه بزرگراه نیایش را به بزرگراه صدر انتقال می دهد. با عنایت به اینكه تردد ناوگان حمل و نقل سنگین در این تونل مجاز نمی باشد، عمده ذرات معلق نمونه برداری شده ناشی از تردد خودرو های سبك بنزینی است. سرپرست واحد فنی شركت كنترل كیفیت هوای تهران درباره اهداف انجام اظهار داشت: تعیین ضریب انتشار ذرات معلق خودرو های سبك سواری در شهر تهران، تعیین اجزا و تركیبات شیمیایی تشكیل دهنده ی ذرات معلق انتشار یافته توسط خودرو های سبك سواری در شهر تهران و منشأیابی منابع اصلی از راه شناسایی عناصر موجود در ذرات، صحت سنجی سیاهه انتشار شهر تهران و تولید داده ها و اطلاعات پرارزش در زمینه بروزرسانی سیاهه انتشار شهر تهران و ارزیابی اثربخشی طرح های ترافیكی هدفمند در زمینه كاهش كاهش آلودگی هوای شهر تهران همچون طرح كنترل آلودگی هوای شهر (طرح كاهش) به طور كلان در این پروژه دنبال می شود. با عنایت به اینكه تجهیزات مربوط به انجام آنالیزهای شیمیایی این پروژه در كشور موجود نبوده، كلیه آنالیزهای مربوط به ذرات معلق جمع آوری شده در تونل نیایش در مؤسسه Paul Scherrer Instituteسوییس و مؤسسه تحقیقاتیHelmholtz Zentrumدر كشور آلمان انجام گرفت. شهبازی در بخش مهمی در گزارش این پروژه تصریح كرد: نتایج پروژه نشان داد كه اولاً ضریب انتشار ذرات معلق با قطر كمتر از ۲.۵ میكرون (PM2.5) برای ناوگان خودرو های سواری بنزینی شهر تهران در حدود ۱۶ میلی گرم به ازای هر كیلومتر تردد خودرو است. در ثانی، تشخیص نقش پررنگ عناصری نظیر آهن و آنتیموان در ساختار ذرات معلق ناشی از تردد خودرو ها كه منابعی غیراحتراقی داشته و ناشی از عواملی همچون لنت ترمز است، از دیگر دستاوردهای پرارزش این تحقیق بوده است. علاوه بر ترمز، ذرات انتشار یافته ناشی از فرسایش لاستیك خودرو از منابع اصلی كربن آلی است. هم بالای كربن آلی در انتشارات ناشی از ناوگان سبك بنزینی حمل و نقل تهران را هم می توان به فرسایش لاستیك خودرو ها نسبت داد. به عبارت دیگر، سایش لنت ترمز، تایر خودرو و حتی سطح جاده در اثر تردد خودرو ها هم از منابع دیگر تولید ذرات معلق در خودرو های سواری است كه در اثر افزایش حجم ترافیك و تردد خودرو ها افزوده می شود. شهبازی همینطور در بخش دیگری از این گزارش اعلام نمود: تابحال در شهر تهران نقش محوری ترافیك در تولید آلودگی های ناشی از عوامل غیر احتراقی كمتر مورد توجه قرار گرفته است. رانندگی در ترافیك سنگین باعث می شود تا رانندگان تهرانی چندین برابر بیشتر از رانندگان سایر مناطق از ترمز استفاده كنند. در نتیجه نقش مخرب ترافیك، نه تنها بعنوان عاملی كه منجر به تولید آلاینده های ناشی از احتراق می شود، بلكه بعنوان عاملی مؤثر در تعیین شیوه رانندگی و به تبع آن تولید ذرات معلق ناشی از عوامل غیر احتراقی بسیار برجسته است. از این روی توجه ویژه به نقش خودرو های سواری در انتشار ذرات معلق و طراحی سیاست های بنیادین در جهت كاهش انتشار این ذرات ضروری به نظر می آید. روانسازی ترافیك و كاهش استفاده از خودرو های تك سرنشین از راهكارهای اساسی در جهت كاهش انتشار ذرات معلق ناشی از فرآیندهای سایشی در خودرو های سواری و سایر ناوگان های پر تردد دارد. شهبازی در خاته اظهار نمود: برپایه نتایج بدست آمده در پروژه تونل نیایش، در جدیدترین بروز رسانی سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای ۱۳۹۶، محاسبات انتشار ناشی از فرآیندهای سایشی خودرو ها (از جمله سایش لنت ترمز، تایر خودرو و سطح جاده) به صورت جدی مد نظر قرار گرفته و سهم آن از كل ذرات معلق تولیدی در شهر تهران مشخص شد. مقایسه نتایج سیاهه انتشار سال ۱۳۹۶ با نتایج بدست آمده از پروژه تونل نیایش نشان دهنده دقت قابل قبول محاسبات سیاهه انتشار شهر تهران است و سهم خودرو های سواری بنزینی در كل ذرات معلق تولیدی بخش حمل و نقل افزایش قابل ملاحظه ای پیدا كرده است. برپایه آخرین سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال ۱۳۹۶، خودرو های سواری شهر تهران از سه طریق باعث تولید و انتشار ذرات معلق به هوای شهر تهران می شوند. بخشی از ذرات از اگزوز خودرو های سواری خارج شده و بخش دیگری ناشی از سایش لنت ترمز، تایر و سطح جاده است. گازهای آلاینده خروجی از اگزوز خودرو های سواری نیز، باعث تشكیل ذرات معلق ثانویه در هوای شهر تهران می شوند. برپایه سیاهه انتشار سال ۱۳۹۶ شهر تهران، تولید ذرات احتراقی و سایشی خودرو های سواری به تنهایی سهم ۱۴ درصدی در ذرات معلق تولیدی در شهر تهران دارند. علاوه بر آن گازهای آلاینده خروجی از اگزوز خودرو های سواری بنزینی تأثیر مستقیمی در تولید ذرات معلق ثانویه داشته كه در جو شكل می گیرند. سهم خودرو های سواری بنزینی در تولید گازهای آلاینده شهر تهران هم در حدود ۳۸ درصد است كه نشان داده است خودرو های سواری بنزینی از مهمترین منابع آلاینده در شهر تهران هستند و كاهش تردد آنها در سطح شهر اساسا سبب كاهش آلودگی هوای شهر تهران خواهد شد.


منبع:

1398/06/12
19:14:05
5.0 / 5
5015
تگهای خبر: تولید , دانشگاه , شركت , صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است