در گفتگوی تفصیلی با مهر تشریح شد؛

چالشهای مالی بزرگ ترین سازمان بیمه ای ایران

چالشهای مالی بزرگ ترین سازمان بیمه ای ایران كار در محل: نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، در رابطه با وضعیت مالی بزرگ ترین سازمان بیمه ای كشور و مشكلات و چالش های پیش رو، توضیحات مبسوطی ارائه داد.


به گزارش کار در محل به نقل از مهر، علی حیدری، با حضور در خبرگزاری مهر درباب همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بدهی دولت به سازمان، واگذاری سهام شرکت ها، کسری اعتبارات و…، توضیحاتی ارائه نمود. وی درباب اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: طبق قانون بودجه باید ۳۰ درصد از منابعی که از دولت می گیریم صرف همسان سازی و متناسب سازی حقوق مستمری بگیران شود. باتوجه به قانون بودجه امسال مقرر است دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودرا به تامین اجتماعی پرداخت کند و ۳۲ هزار میلیاردی که اخیرا پرداخت کرده تنها ۱۰ درصد بدهی اش است.بدهی ۳۲۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعیوی با اشاره به اینکه بدهی دولت به تامین اجتماعی حد ود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: این سازمان در حال بررسی است و همین طور گفتگوهای سه جانبه ای با مستمری بگیران، بخش تشکل های مربوطه و…، شکل گرفته و در حال طرح ریزی هستیم تا یک زمان بندی مشخصی درباب اعمال متناسب سازی صورت بگیرد. نایب رییس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: درست است که تامین مالی متناسب سازی را انجام می دهیم اما باید مقداری از منابع را هم ذخیره نماییم تا بتوانیم در سال های آتی این تامین مالی را انجام بدهیم. طبق قانون بودجه باید ۳۰ درصد از منابعی که از دولت می گیریم صرف همسان سازی و متناسب سازی حقوق مستمری بگیران شود حیدری همین طور به پروژه های درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره نمود و اضافه کرد: در مورد پروژه های یاد شده بطور کلی سازمان یک سطح بندی برای خدمات درمانی خود دارد که تعداد بیمه شدگان یا مستمری بگیران و مراجعین سازمان که ذی نفع قانون تامین اجتماعی هستند باید به یک حدی برسند که سازمان در آن مناطق نسبت به راه اندازی پروژه های درمانی اقدام نماید و نکته دیگر بحث نحوه تامین مالی این پروژه ها است. در قانون آمده است که سازمان زمانی می تواند پروژه های عمرانی درمانی را ایجاد کند که مازاد بر هزینه نسبت به درآمد در بخش درمان داشته باشد.تأمین اجتماعی با اجرای طرح تحول در مضیقه بودوی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته، تامین اجتماعی با اجرای طرح تحول سلامت به لحاظ منابع مالی در مضیقه بود اظهار داشت: قسمتی از عقب ماندگی که در پروژه ها وجود داشت ناشی از این مساله بود که منبع مالی و قانونی برای اجرای این پروژه ها وجود نداشت. سازمان به لحاظ هزینه هایی که بواسطه طرح تحول به آن تحمیل شد، برای پرداخت مطالبات مراکز طرف های قرارداد با مشکلاتی مواجه گردید و حتی بعضاً مجبور به استقراض می شد. طبیعتاً در این شرایط امکان راه اندازی پروژه های درمانی جدید نبود البته خوشبختانه طی یک سال قبل سازمان توفیق داشت و عقب ماندگی ای که به طرف های قرارداد و مراکز درمانی داشت را پرداخت کرد و ما الان در پرداخت طرف های قرارداد چه وزارت بهداشت، چه بخش خصوصی و عمومی به روز هستیم و این خود موجب ارتقا ارزش و اثربخشی دفترچه های درمانی سازمان شده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا ساخت چندین بیمارستان متوقف گردید اظهار داشت: برای راه اندازی پروژه ها هم سازمان تامین اجتماعی دارای یک شرکت عمرانی تخصصی در حوزه بیمارستان سازی هست یعنی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران که از سال ۱۳۴۷ تأسیس شده و جز معدود شرکت های طراح و سازنده بیمارستان در کشور است و در یک زمانی که فقط سازمان شرکت خانه سازی بیمارستان می ساخت و یک شرکت هم مربوط به وزارت مسکن بود که بیمارستان ساز بودند. جدیداً شرکت های کوچک دیگری هم در بخش خصوصی سازی به وجود آمده اند. توافقاتی که انجام شده بود در گذشته برای راه اندازی بیمارستان های نسل جدید بود که باتوجه به محدودیت هایی که در حوزه بین الملل و اقتصاد و تحریم ها صورت گرفت آنها به صورتی متوقف شدند ولی خود سازمان اگر تامین مالی شود این امکان و توان کارشناسی و فنی را دارد که بتواند این بیمارستان ها را بسازد. بدهی های دولت چند منشأ دارد یکی از منشأها قانون تامین اجتماعی در سال ۵۴ است حیدری همین طور در مورد بدهی دولت به تامین اجتماعی و اختلافی که در رقم آن وجود دارد اینگونه توضیح داد: بدهی های دولت چند منشأ دارد یکی از منشأهای قانون تامین اجتماعی در سال ۵۴ است. از لحاظ قانون سال ۵۴ حق بیمه های تامین اجتماعی دو جانبه (کارگر و کارفرما) بود. از سال ۵۴ طبق قانون تامین اجتماعی مقرر می شود دولت سه درصد به کارگر کمک نماید و این کمک به سازمان نیست و کمک به کارگر است و این سه درصدها را دولت نپرداخته است. یکسری هم استقراض های دولت در زمان جنگ از سازمان بود که هنوز قسمتی از آن بازپرداخت نشده است.به برخی بیمه شدگان نسیه خدمات می دهیموی افزود: حدود ۲۸ قانون است که در دوره های مختلف مصوب شده و اینها قوانین و مقرراتی است که دولت و مجلس گذاشته اند. به سبب این قوانین، بخش یا تمامی حق بیمه کارفرما و بیمه شده را دولت تقبل کرده و گفته که شما بیمه کنید و ما هزینه آنرا پرداخت می نماییم. طبیعتاً خدمات ما نقد و به روز است و به این افراد خدمات درمانی و مستمری می دهیم، اگر گرفتار از کارافتادگی شوند، از کارافتادگی می دهیم، اگر گرفتار بیماری شوند غرامت دستمزد ایام بیماری می دهیم. در هر صورت خدمات را به این افراد ارائه می نماییم در صورتیکه حق بیمه ای دریافت نکرده ایم و خدمات آنها نسیه است.
بدهی جاری دولتی امسال ۴۳ هزار میلیارد تومان استحیدری اضافه کرد: یک علت دیگر تغییری که در عددها وجود دارد سال مبنا است. بدهی های دولت رو به تزاید است. امسال بدهی جاری دولت بابت حق بیمه ها ۴۳ هزار میلیارد تومان است و سال بعد این جزو بدهی های دولت می شود. بخش دیگری از افزایشی که اتفاق می افتد بحث به روز رسانی این اعداد است. حق بیمه بحث ریالی و مالی نیست و مثل بدهی بانکی نیست. حق بیمه چیزی شبیه دیه یا مهریه است و باید به لحاظ محاسبات به روز رسانی شود. امسال بدهی جاری دولت بابت حق بیمه ها ۴۳ هزار میلیارد تومان است و سال بعد این جز بدهی های دولت می شود وی افزود: در نظام های بیمه اجتماعی برای به روز رسانی مطالبات بیمه ای از اصول و قواعد محاسبات بیمه ای استفاده می نمایند. یعنی اینکه این حق بیمه ای که ۴۰ سال پیش باید پرداخت می شد تا سازمان روی آن سرمایه گذاری می کرد و الان از محل آن سرمایه گذاری، خدمات ارائه می داد باید به روز ارزش آن محاسبه و پرداخت گردد. حیدری اظهار داشت: قسمتی از اختلافات نیز ناشی از نحوه محاسبه این بدهی است. روند بدهی ها رو به تزاید است. آن ۳ درصد حق بیمه ای که در قانون آمده را دولت مکلف است آنرا در بودجه سال بعد ببیند و به سازمان پرداخت کند. قسمتی از بدهی را دولت می تواند به سال بعد موکول کند. اما طبق قانون باید در بودجه سال بعد ببیند و به سازمان تامین اجتماعی بدهد. یک سری مواقع دولت جای کارفرما و کارگر نشسته در این حالت دولت باید به روز حق بیمه خودرا بپردازد. چون اگر قرار بود کارفرما این حق بیمه را بپردازد ماه بعد می داد. اما دولت گفته کارفرما ندهد و من بجای کارفرما پرداخت می کنم.کسری بودجه بیماری مزمن تامین اجتماعی در چند دهه اخیرنایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه کسری بودجه یکی از بیماری های مزمن در چند دهه اخیر بوده است اظهار داشت: این در حالیست که دولت این بدهی ها را در بودجه نمی بیند و ما مجبوریم این بدهی ها را در سالهای بعد به روز رسانی نماییم و در چارچوب سهام دریافت نماییم. البته سازمان تمایل دارد که مطالبات بیمه ای را نقد و به روز بگیرد اما چون امکان پذیر نیست در شرایط موجود و باتوجه به وجود کرونا که موجب خلل در مسائل و ورودی و خروجی سازمان ها شده، فعلاً این مکانیزم تهاتر اموال و دارایی ها را بعنوان یک انتخاب دوم پذیرفته و انجام می دهد. حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت های واگذار شده سود ده بوده اند یا خیر اضافه کرد: دولت، شرکت هایی که واگذار می کند به صورت پکیج یا سبد است و در آن شرکت های سودده و شرکت های کم بازده هم وجود دارد. ضمن اینکه ساختار اقتصاد ما به شکلی بود که شرکت هایی که در آن مقطع زیان ده بودند باتوجه به تغییر پایه پولی که در کشور اتفاق افتاده و نزولی که ریال در مقابل دلار پیدا کرده، همه شرکت ها اموال و دارایی شأن به صرفه شده و یکی از خصایصی که این شرکت های دولتی دارند این است که در آن اعمال سرمایه افزوده بالایی وجود دارد که اگر سازمان بتواند آنها را مدیریت کند، طبیعتاً می تواند برای سازمان مفید به فایده باشد. وی در پاسخ به این پرسش که اگر شرکت ها پربازده نباشند می توانید آنرا به سود دهی برسانید یا خیر؟ اظهار داشت: می توانیم در دراز مدت بهره برداری نماییم چون ارزش جایگزینی آنها در کوتاه مدت نیست. در کوتاه مدت ما یک سبد سرمایه گذاری داریم، شستا را وارد بورس کردیم و این شستا نقد پذیری بالاتری دارد. می توانیم با جابجایی قسمتی از این ترکیب سبد سرمایه گذاری این تامین مالی را انجام دهیم و این شرکت های موجود که گرفتیم را باردیگر سامان دهی نماییم و به چرخه بازگردانیم.اگر ۲۰ سال قبل سنگ قبر می خریدیم سود بیشتری داشتنایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد: البته در گذر زمان باتوجه به ساختار اقتصاد و پول و طلبی که ما داریم، حتی اگر دولت نظرات ما را درباب به روز رسانی بپذیرد و نرخ سود اوراق مشارکت را هم به صورت مرکب هم اعمال نماییم باز هم سازمان عدم النفع زیادی دارد. یعنی بدهی ای که ما در ۲۰ سال قبل از دولت طلب داشتیم، حتی اگر نرخ سود اوراق مشارکت را در آن اعمال نماییم باز هم جایگزین این نمی گردد که اگر یک زمین یا سنگ قبر خریده بودیم، الان قیمت بالاتری داشت. یکی ساختار معیوب اقتصاد ما اقتضا می کند و یکی هم تجربیاتی که صندوق ها دارند، مثلاً در زمان جنگ اگر پول نقد داشتیم، شرکت یا ملک داشتیم، دولت نمی توانست از ما وام بگیرد. وی درباب اسامی شرکت هایی که طی سال های قبل به تامین اجتماعی داده شده و سودآور بوده است، عنوان کرد: فهرست در جراید انتشار یافته است. شرکت های پتروشیمی و آلومینیوم سودآور هستند. یکی دو شرکت مثل هپکو به سبب وضعیت موجود گرفتار مشکل هستند. معدن طلای زرشوران، شرکت تراکتور سازی نیز همچون شرکتهایی است که به ما واگذار شده است. حیدری افزود: هپکو گرفتار مشکل است ولی باتوجه به تجربه سازمان و اینکه سازمان خیلی از شرکت هایی که طی سنوات گذشته گرفت را به صورتی به حالت کلینیک شرکتی اداره کرد و سازمان بوسیله ادغام، کنسرسیوم یا تلفیق با دیگر شرکت ها و یا تغییر خط تولید اقدام نمود. وی ادامه داد: شرکتی را بعنوان بدهی گرفتیم که موضوع فعالیت و خط تولید آن، تولید لامپ تلویزیون های قدیمی بود که الان منسوخ شده است. طبیعتاً سازمان این کارخانه را باتوجه به مدیریت خوب سازمان به سمت لوله سازی برد و تا پیش از اینکه نظام تعرفه لوله و واردات به هم بخورد، جزو شرکت های خوب بود. سازمان این فعالیت ها را روی این شرکت ها انجام داده و یک کلینیک شرکتی ساخته و آنها را ساماندهی کرده و شرکت هایی که قابلیت نداشتند به سمت انحلال و تسویه حرکت کرده و حتی همان شرکت های منحله هم اموال و دارایی های خوبی دارند که سازمان از آن استفاده می نماید. حیدری درباب وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی و اینکه آیا گرفتار ورشکستگی است یا خیر، اظهار داشت: در شرایط کرونا سازمان گرفتار یک سری مشکلات جدی تری شده و این مشکلات با مشکلاتی که قبلاً سازمان با آن مواجه بود تغییر پارادایمی داشت. در گذشته در برخی از حوزه ها که گرفتار مضیقه می شدیم می توانستیم جابجایی به حوزه دیگر بدهیم. هم اکنون از مدت ها قبل به خاطر یک سری قوانین مساعد و یا حتی عملکرد نامساعد بعضی از بخش ها در حوزه پوشش بیمه ای مزدبگیرانی که الزامی است، گرفتار محدودیت شدیم. چون بخش زیادی از اقتصاد و بنگاه هایمان غیر رسمی هستند، پروانه و جواز کسب ندارند که بخواهیم کارگران را بیمه نماییم، سازمان می توانست به سمت بیمه شدگان توافقی و قراردادی شیفت شود یا بیمه شدگان اختیاری و یا اقشار خاص یا مثلاً در زمانی که کارفرمایان خصوصی گرفتار مشکل می شدند با ارائه بخشودگی جرایم مقداری از وصولی های خودمان را جبران می کردیم.وضعیت فعلی سازمان مطلوب استوی افزود: اثری که کرونا در سازمان گذاشت اثری چند وجهی داشت. در شرایط موجود خیلی از کارگاه ها یا تقلیل نیرو یا تقلیل شیفت دادند و یا تعطیل شدند. سازمان در شرایط کرونایی نمی توانست به سراغ کارفرمایان برود و بدهی های معوقه خودرا وصول کند. ما حدود ۳۲۰ هزار از دولت و ۵۰ هزار میلیارد تومان هم از کارفرما طلب داریم که از گذشته تا به الان شکل گرفته است. در شرایط کرونا ما نمی توانستیم به سراغ کارفرمایانی برویم که در هزینه های جاری گرفتار مشکل هستند. در مجموع با تلاشی که همکاران سازمان و همین طور همکاران بخش بیمه ای انجام دادند وضعیت جاری سازمان وضعیت مطلوبی است و در آینده نیز اگر دولت به تعهدات جاری خود عمل کند، سازمان در تامین مالی به مشکل برخورد نخواهد کرد. سازمان تامین اجتماعی در شرایط کرونایی نمی توانست به سراغ کارفرمایان برود و بدهی های معوقه خودرا وصول کند نایب رییس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کرونا امسال نسبت به سال قبل تامین اجتماعی وضعیت بهتری دارد اظهار داشت: قسمتی از آن مربوط به تلاش همکاران سازمان در بخش بیمه ای برای شناسایی کارگران، کارفرمایان جدید، ارائه مشوق هایی که سازمان در حوزه بیمه شدگان توافقی داده است و دیگری بحث کنترل خود بیمه شدگان و کنترل مصارف است، می شود. بالاخره در این عرصه هم اعمال مدیریت شده و یک بخشی هم ناشی از افزایش دستمزدها است که طی دو سال اخیر افزایش دستمزد در میزان وصولی های سازمان تأثیر داشته است.اگر دولت بدهی جاری خودرا بدهد کسری بودجه نداریموی افزود: در صورتیکه دولت بدهی های جاری خودرا (نه بدهی سال گذشته) به تامین اجتماعی پرداخت کند با کسری ماهانه روبرو نخواهیم شد ولی اگر ندهد با مشکل روبرو خواهیم شد. کسری ماهانه در سال قبل حدود دو هزار میلیارد تومان بود که اواخر سال به ۱، ۲۰۰ تا ۱، ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و در ماه های اول امسال نیز به خاطر بحث کرونا مشکل داشتیم اما الان مشکلی نداریم.


منبع:

1399/05/10
15:31:46
5.0 / 5
2165
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , بودجه , بیمه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است