آرشیو مطالب : شركت

قائم مقام وزیر كشاورزی:

هیچ کمبودی در کنجاله سویا نداریم

هیچ کمبودی در کنجاله سویا نداریم
شركت كنترل كیفیت هوا اعلام كرد؛

هوای تهران در آستانه پاکی

هوای تهران در آستانه پاکی
محمدخانی:

تهران داعیه دار مقاومت و ایستادگی است

تهران داعیه دار مقاومت و ایستادگی است
شركت كنترل كیفیت هوا اعلام كرد؛

هوای تهران همچنان ناسالم می باشد

هوای تهران همچنان ناسالم می باشد
هرمزی اعلام كرد؛

گواهی ساخت 113 واگن ملی صادر شد

گواهی ساخت 113 واگن ملی صادر شد
شركت كنترل كیفیت هوا:

هوای پایتخت آلوده است

هوای پایتخت آلوده است
شركت كنترل كیفیت هوا اعلام كرد؛

کیفیت هوای تهران امروز قابل قبول است

کیفیت هوای تهران امروز قابل قبول است
شركت كنترل كیفیت هوا؛

کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است
زاكانی تاكید كرد؛

استفاده توأمان از ظرفیت داخلی و خارجی برای تأمین اتوبوس

استفاده توأمان از ظرفیت داخلی و خارجی برای تأمین اتوبوس
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است
شركت كنترل كیفیت هوا اعلام كرد؛

هوای تهران امروز آلوده است

هوای تهران امروز آلوده است
شركت كنترل كیفیت هوا اعلام كرد؛

وضعیت هوای تهران نارنجی شد

وضعیت هوای تهران نارنجی شد
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است
شركت كنترل كیفیت هوای تهران اعلام كرد؛

کیفیت هوای تهران در روز جاری

کیفیت هوای تهران در روز جاری
شركت كنترل كیفیت هوا اعلام كرد؛

افزایش شاخص ذرات معلق در هوای پایتخت

افزایش شاخص ذرات معلق در هوای پایتخت
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوا؛

کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است
زاكانی در گفت وگو با كار در محل:

قرارداد تامین 630 دستگاه واگن برای متروی تهران عملیاتی شد

قرارداد تامین 630 دستگاه واگن برای متروی تهران عملیاتی شد
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است
رحمتی اعلام كرد؛

جمع آوری ۴ تن زباله در پاکسازی حاشیه رودخانه کن

جمع آوری ۴ تن زباله در پاکسازی حاشیه رودخانه کن
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوا؛

کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است
شركت كنترل كیفیت هوای تهران اعلام كرد؛

کیفیت هوای تهران در روز جاری

کیفیت هوای تهران در روز جاری
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوا؛

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم شد

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم شد
رحمتی اعلام كرد؛

جمع آوری ۴ تن زباله در پاکسازی حاشیه رودخانه کن

جمع آوری ۴ تن زباله در پاکسازی حاشیه رودخانه کن
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوا؛

کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است
شركت كنترل كیفیت هوا؛

هوای تهران قابل قبول است

هوای تهران قابل قبول است
درستی تشریح كرد؛

ماجرای بیهوش شدن یک دانش آموز دختر در مترو

ماجرای بیهوش شدن یک دانش آموز دختر در مترو
شركت كنترل كیفیت هوای شهر تهران اعلام كرد؛

هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار دارد

هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار دارد
گزارش كار در محل؛

فقدان امکانات اولیه در فاز 8 پردیس

فقدان امکانات اولیه در فاز 8 پردیس
درستی:

مترو برای دانش آموزان و دانشجویان تا دو هفته رایگان است

مترو برای دانش آموزان و دانشجویان تا دو هفته رایگان است
کار در محل
سایت کاردرمحل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است