مهر گزارش می دهد؛

چاره اندیشی برای نشاط پایتخت نشینان، ضرورت خلق شادی های گروهی

چاره اندیشی برای نشاط پایتخت نشینان، ضرورت خلق شادی های گروهی كار در محل: مدیران شهری پایتخت معتقدند وضعیت شادی در پایتخت چندان مناسب نمی باشد و باید چاره ای برای ارتقای سطح نشاط در جامعه اندیشیده شود؛ اما هنوز برنامه عملیاتی در این حوزه پیشنهاد نشده است.


خبرگزاری مهر، گروه جامعه: نوای این شهر نوای شادی نیست. تصاویر این شهر روی دور تند است. مثل زمانی كه درهای مترو باز می گردد و به چشم زدنی واگن ها پر و خالی می گردد. ساكنان خسته اما پر شتاب این شهر انگار كه خنده یادشان رفته باشد لب ها مثل خط صاف است و سخت می گردد آنها را شاد كرد. اما در نزاع و درگیری ركورد دار هستند. شهر هم با آنها مهربان نیست.در این شهر برای سینمارفتن باید بروی در دل جنگل مغازه ها. برای رفتن به شهربازی باید جانت را بگذاری كف دستت، شاید قربانی امسال وسایل فرسوده بازی تو باشی.در این شهر فقط سفره خانه اش رونق دارد. دور یك قلیان ۳۰ هزار تومنی جمع می شوند و زندگی را دود می كنند. همه چیز برای شاد نبودن در این شهر آماده است. تبعیض ها كه حتی در شكل و شمایل محله های شهر هم هست. نگرانی از شاد نبود مردم شهر به مسئولان هم رسیده است. محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران می گوید: جامعه ما باید به سمت شادی پیش برود. جامعه ما نیاز به شادی دارد چراكه متاسفانه ایران در این زمینه رتبه نامناسبی را در میان سایر كشورهای دنیا دارد، دستگاه های فعال در حوزه فرهنگی به خصوص مدیریت شهری باید فكری برای ارتقای سطح شادی در جامعه انجام دهند، چراكه منحصركردن به غم جامعه را افسرده می كند و باید برای گسترش شادی در جامعه چاره اندیشی كرد.شهر شلوغ و كثیف نشان دهنده مردمی غمگین استمحمدمهدی عابدی، طراح شهری و مدرس دانشگاه معتقد می باشد نشاط اجتماعی احساس رضایتی است كه ساكنان یك شهر از محل زندگی شان دارند. در تهران فضاهای شهری به علت آنكه كمتر تعاملات اجتماعی در آن دیده شده این حس رضایت را به شهروندان نمی دهد. باید در فضاهای عمومی شهر مردم امكان این را داشته باشند كه تعاملات اجتماعی داشته باشند و به قول پیتر هال، دیدن آدمها یك نوع تفریح پنهان است. خودمان هم می گوییم برویم بیرون، چرخی بزنیم تا دلمان باز شود. این نشان داده است تعاملات اجتماعی نشاط آور است. در دنیا در فضاهای شهری حتی فضایی برای اعتراضات سیاسی پیش بینی شده است. همه اینها سبب نشاط اجتماعی در یك شهر می گردد اما تهران شهر سیمان و دود و آهن است.سیاست های شهری ما در جهت نشاط اجتماعی نیست. می بینیم خیابان زنده ای مانند ولی عصر با تولید یك خط بی آر تی از یك خیابان اجتماعی به یك خیابانی با دید كاملا ترافیكی تبدیل می شوداو ادامه می دهد: حتی نما و منظر خوب هم می تواند بر روح و روان مردمان این شهر تاثیر بگذارد. ترافیك یا پوشش گیاهی ای كه در این شهر وجود دارد هم به مردم حال خوب نمی دهد. رنگ هم در تولید شادی در شهر موثر است و می تواند بر روان شهروندان تاثیرات مثبت بگذارد. كمتر در شهر تهران فضاهایی برای مكث می بینید اما این فضاها می تواند شادی آور باشد. مردم در این فضاها با هم حرف بزنند و تعامل كنند. هم اكنون بیشتر تعاملات اجتماعی در مكان های سربسته است. مثل قهوه خانه ها و كافه هادر حالی كه پیش از این مردم در خیابان به این حال خوب می رسیدند. مانند بلوار كشاورز یا سر پل تجریش. اما سیاست های شهری ما در جهت نشاط اجتماعی نیست. می بینیم خیابان زنده ای مانند ولی عصر با تولید یك خط بی آر تی از یك خیابان اجتماعی به یك خیابانی با دید كاملا ترافیكی تبدیل می گردد. شهرسازی ما به نظر سیاست زده می آید. منظر هر شهری بازتاب فرهنگ آن شهر است. یك شهر شلوغ و كثیف نشان دهنده مردمی غمگین است كه مردم آن سرحال نیستند؛ شهری سبز و آرام نشان دهنده ساكنان باصفا و با حال خوش است.به گفته این استاد دانشگاه شما این حال خوش را در میدان نقش جهان اصفهان می بینید. در بیشتر میدانهای دنیا هم همینطور است. شاید ساعت ها در یك میدان وقت صرف كنید. افرادی هستند كه در میدان ساز می زنند یا فضاهایی برای خرید و نشستن فراهم است. وقتی كسی جرمی مرتكب می گردد او را در زندان می كنند تا ارتباط با جامعه را از او بگیرند و ما هم اكنون فضای شهری را به گونه ای طراحی نموده ایم كه شهروندان كمترین ارتباط را با هم داشته باشند و می توانیم بگوییم یك زندان بزرگ طراحی نموده ایم. ازاین رو در این شهر چطور به دنبال افزایش نشاط اجتماعی هستیم.آموزش و پرورش فرهنگ شادی را آموزش دهدحسن خلیل آبادی عضو كمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران هم معتقد است: نشاط اجتماعی لزوم تولید تعادل روانی در جامعه است. متاسفانه هم اكنون سبك زندگی ما به سمت غم و اندوه است. آموزش و پرورش باید در مورد فرهنگ شادی و نشاط به دانش آموزان آموزش دهد. رسانه ها هم بیشتر گرایش به اخبار ناگوار دارند و شادی كمتر در رسانه ها مطرح می گردد. در حالیكه باید برای برنامه های شادی آور اعتبار بیشتری در نظر گرفت.این عضو شورای شهر تهران اضافه می كند: آمار افسردگی و مشكلات روحی-روانی و مصرف داروهای آرامش بخش بیشتر از نرم جهانی در بین جامعه ما معمول است. ما در شورای شهر راهبردهای نشاط بیشتر در جامعه را برای گروه های سنی مختلف دنبال می نماییم. همینطور فضاهای تفریحی بیشتری در شهر باید تولید شود. متاسفانه در برنامه های دراز مدت شهر، این موارد پیش بینی شده اما در حد همان برنامه ها بر روی كاغذ باقی مانده است.شادی تنها خندیدن نیستسید حسن موسوی چلك رئیس انجمن مددكاران اجتماعی هم معتقد است: وقتی ما از نشاط حرف می زنیم منظورمان تنها خندیدن نیست. شادی می تواند از مقدمات نشاط باشد. شادی زودگذر است اما نشاط پایدار و یكی از مولفه های جامعه سالم. دیگر اینكه وقتی از نشاط اجتماعی حرف می زنیم باید مولفه های تعیین كننده حوزه نشاط اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد مانند شایسته سالاری، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشاركت اجتماعی، شفافیت و سلامت روانی اجتماعی. همینطور سبك زندگی، نوع رفتار شهروندان، احساس تعلقی كه به جامعه دارند یا ندارند می تواند در تولید یا فقدان نشاط اثرگذار باشد.او ادامه می دهد: مسائل اقتصادی هم تعیین كننده است. فقر، اشتغال، مسكن از دیگر عواملی است كه می تواند بر نشاط اجتماعی اثرگذار باشد. مسائل سیاسی مانند فعالیت های آزاد احزاب و سازمان های غیردولتی هم بر تولید نشاط اجتماعی اثرگذار هستند.ما می توانیم شهری شادتر داشته باشیم در صورتی كه مدیریت شهری با نگاهی علمی تر نشاط و شادابی شهروندان را مورد توجه قرار دهد و همانطور كه روی مبحث پسماند كار می كند روی سلامت روانی جامعه هم كار و تحقیق كندبه گفته این مدد كاراجتماعی مولفه های شهری مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیك، معماری خانه ها، حمل و نقل هم از دیگر عوامل تولید نشاط اجتماعی هستند. ما می توانیم شهری شادتر داشته باشیم در صورتی كه مدیریت شهری با نگاهی علمی تر نشاط و شادابی شهروندان را مورد توجه قرار دهد و همانطور كه روی مبحث پسماند كار می كند روی سلامت روانی جامعه هم كار و تحقیق كند. می توان از ظرفیت فضاهای عمومی مانند سراهای محله، پارك ها و بوستانها برای تولید شادی بیشتر بهره برد. فراموش نكنیم كه در تهران اقوام مختلفی زندگی می كنند. بهره گیری از هویت فرهنگی هر قوم می تواند در تولید حس تعلق خاطر به جامعه و نشاط اجتماعی كمك نماید. همینطور سنجش دائمی شادی و نشاط در شهربه برنامه ریزان شهری كمك می نماید كه برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت های جامعه داشته باشند. آنطور كه وزارت بهداشت اعلام نموده از هر ۴ نفر یك نفر مبتلا به یكی از اختلالات روانی است كه گفته می شد در تهران این آمار بالاتر است. ازاین رو توجه به نشاط در این شهر بسیار لازم است. خلق شادی های گروهی، بسترسازی برای تولید این شادی ها می تواند به سلامت روانی جامعه كمك نماید. شادی و نشاط حق شهروندان است و مدیریت شهری نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد هر چند كه مسئولیت آن تنها بر عهده مدیریت شهری نیست و نهادهای مختلفی در این حوزه نقش آفرینی می كنند. مردم ناشاد و شادی گریز كیفیت زندگی را در شهر پائین خواهند آورد.مریم محمدی جامعه شناس هم معتقد می باشد شادی های دست جمعی می تواند حال شهروندان تهرانی را بهتر كند. او می گوید: شادی در فضای عمومی می تواند نتایج خیلی بزرگی داشته باشد، می تواند انسجام اجتماعی را تقویت كند. بر عكس شادی در فضاهای خصوصی باعث انفكاك اجتماعی خواهد شد. مثلا به جای جلوگیری كردن از برگزاری مراسمی مانند چهارشنبه سوری، بهتر است كه در گوشه های مختلف فضاهای شهری، برنامه استقبال از نوروز تعریف شود، گروه های موسیقی سنتی ایرانی بیایند و در فضاهای عمومی تعریف شده، موسیقی بنوازند و مردم تماشا كنند و عده ای نقل بگویند. نمایشگاه های مربوط به مبحث از سوی استان های مختلف كشور برگزار گردد. منظورم نوعی فستیوال است. طبیعتا وقتی كه در فضای عمومی مقرر است موسیقی نواخته شود تركاندن ترقه كمتر و فرد خاطی با واكنش عمومی مواجه خواهد شد. به هر حال برای مدیریت مبحث می توان جلسات كارشناسی داشت و با كمك همه نهادها برنامه مشخصی تعریف كرد.نشاط شهروندی عنصری گمشده در مدیریت شهری است و برنامه ریزی شهری به دنبال این عنصر گمشده در فضاهای عمومی شهر است. ازاین رو وجود شهروندانی افسرده، بی رمق و با عدم احساس شادابی و سرزندگی، بزرگترین معضل شهرها به شمار می آید. باآنكه بخش عمده ای از این رویكرد را می توان ناشی از شرایط سخت زندگی شهری و مدرنیته به شمار آورد. اما نبود یك فضای عمومی شهری با امكانات تفریحی و شادی آفرین در این حوزه هم بی تاثیر نبوده است. از دیدگاه برنامه ریزی شهری تولید چشم اندازهای زیبا در فضاهای عمومی شهر نقش بسزایی در سلامت روحی روانی و نشاط عمومی شهروندان دارد.

1397/03/03
20:26:21
5.0 / 5
5407
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است