مجید فراهانی، در نشست تخصصی نظام نوآوری شهری عنوان كرد:

بایدازرویكردمدیریت سوله ای وجزیره ای به مدیریت یكپارچه شهری برسیم

بایدازرویكردمدیریت سوله ای وجزیره ای به مدیریت یكپارچه شهری برسیم كار در محل: رئیس كمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران اظهار داشت: كنار گذاشتن تصدی گری، سبب حركت به سمت نظام نوآورانه می گردد وباید از رویكرد مدیریت سوله ای و جزیره ای به مدیریت یكپارچه شهری برسیم.


به گزارش كار در محل به نقل از مهر، نشست تخصصی نظام نوآوری شهری در چهارمین كنفرانس مدیریت شهری اقتصاد نوین شهری و درآمدهای پایدار واقع در برج میلاد برگزار گردید. در این نشست عضو شورای شهر تهران با بحث و بررسی در مورد مولفه های نظام نوآور شهری به انتقاد از وضعیت كنونی شهر تهران پرداخت و عوامل بسیاری همچون عدم مشاركت مردم، نبود آگاهی، تصدی گری های دولتی و نبود سیستم یكپارچه شهری را از مواردی دانست كه سبب به تعویق افتادن نوآوری در پایتخت شده است. مجید فراهانی، رئیس كمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در این خصوص اظهار داشت: بحث انتخاب شهردار تهران دستاوردهای زیادی برای سیستم مدیریت شهری داشته است. این پروسه سبب شد با كاندیداها در حوزه ترافیك و حمل و نقل شهری، مسئله آلودگی هوا، درآمد پایدار شهری و اقتصاد شهری و همینطور مسائل و چالش های شهری صحبت های زیادی انجام بگیرد و مهم تر از همه اینها راه حل هایی است كه برای رفع این چالش ها عرضه می شده است؛ غالبا مبحث خلاقیت و نوآوری و اهمیت مشاركت شهروندان در این برنامه ها مورد اشاره قرار می گرفته است. وی اضافه كرد: شهردار منتخب هم شعار اصلی اش این نكته می باشد. ایشان اعتقاد دارند اگر بخواهیم شهری زیست پذیر داشته باشیم باید به سمت شهروند مشاركت مدار حركت نماییم. یعنی نمی توانیم شهر را از مشكلات خودش رهایی ببخشیم و امكان زیست پذیری شهری را افزایش بدهیم مگر اینكه همه ذینفعان را مشاركت بدهیم. این عضو شورای شهر تهران مرتبط با نظام های نوآورانه شهری اظهار داشت: این امر به شعار سال سازمان ملل متحد در مورد بحث شهری، حكمروایی نوآورانه و شهری آزاد ابر می گردد. البته در دهه اخیر شهر بهتر، زندگی بهتر مطرح شده است. یعنی همه شهرهای جهان به سمت برنامه ریزی بهتر پیش می روند اما امسال بحث حكمروایی نوآورانه با با تمركز بر حكمروایی خوب در شهرها دنبال می گردد. در این مورد نخستین مسئله این است چرا حكمروایی نوآورانه را با پارادایم شهر آزاد همسو كرده ایم؟ فراهانی با اشاره به شعار سازمان ملل متحد بیان كرد: در شهر های آزاد، شهری كه واجد نظام پذیری و چند عملكردی كه دربرگیرنده تنوعی از مردم است و از فضاهای مشترك و دستاوردهای بومی خود استفاده می نماید، اهمیت به سزایی دارد. رئیس كمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران خاطر نشان شد: مسئله اول در بحث نوآوری شهری یا شهر آزاد این است كه به ذینفعان خود توجه نماییم. در اینجا ذینفعان شهری، مردم هستند. فراهانی در ادامه اظهار داشت: دولت و شهرداری در زمینه های نوآورانه موفق نمی شوند مگر اینكه پارادایم ما عوض شود و به جای تصدی گری و اجرای كار توسط خودمان، كار را به مردم واگذار نماییم. باید به جای اجرای مدیریت به حكمروایی برسیم. اجرای كار دست ما نباشد و دست مردم باشد. وی با انتقاد از بحث تصدی گری ها در حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: بعنوان مثال شهرداری تهران بودجه هایی برای توسعه پروژه ها كنار گذاشته است. در ۱۰ سال اخیر در هیچ كجای دنیا این مسئله را نمی بینیم. شهرداری ها عهده دار توسعه شهر و خرج كردن پول برای پروژه های عمرانی رو به رو نیستند. فراهانی با اشاره به اینكه باید جذب سرمایه گذار صورت بگیرد، خاطرنشان كرد: شهرداری می تواند تنها زمینه را برای سرمایه گذار تولید كند. چند ماه گذشته سفیر مالزی میهمان ما بود؛ ایشان می گفتند به جای توسعه مترو در كوالالامپور توسط مراكز دولتی سرمایه گذار این كار را انجام داد و از محل توسعه مترو حتی پول نصیب شهر شد. سرمایه گذار، مردم و شهرداری از این امر منتفع شدند. رئیس كمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: وقتی پارادایم ما تصدی گری است منجر به آن می گردد كه هزینه توسعه شهر را باید بپردازیم؛ توسعه به مقدار كم صورت می گیرد اما مشكلات همچنان باقی است. سهم شهرداری تهران از جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بسیار اندك است. از این رو می توان ادعا كرد سهم شهرداری تهران در مورد جذب سرمایه گذار خارجی صفر است. این عضو شورای شهر تهران بیان كرد: عدم جذب سرمایه گذار در صورتی پیش آمده كه در فضای بین المللی ریسك پروژه های شهری خیلی كم است اما موفق نبوده ایم. باید فرش قرمز زیر پای سرمایه گذار پهن كرد. سرمایه گذار و بخش خصوصی باید محترم شمرده شود. فراهانی در ادامه اظهار داشت: برای موفقیت و پیشرفت به سمت نظام نوآورانه شهری باید كار اجرا توسط دولت به شهرداری واگذار شود. وقتی توقع داریم استارت آپ ها موفق باشند و مجموعه جوان هایی كه در دانشگاه های برتر هستند از این آزمونها موفق بیرون بیایند باید زیر ساخت ها را فراهم كنیم؛ این در صوراتی است كه دولت و شهرداری رقیب استارت آپ ها نباشد. متاسفانه همچنان نگاه منفی توسط برخی مدیران شهری نسبت به استارت آپ ها وجوددارد. نخستین چالش ما این است كه اسنپ و تپسی ناله می كنند كه همكاری با ما صورت نمی گیرد. فراهانی در ادامه اضافه كرد: مطلب دوم برای حركت به سمت نظام های نوآورانه بحث مشاركت موثر شهروندان است؛ معتقدم در مورد نوآوری موفق نمی شویم مگر اینكه شهروندان را درگیر نماییم. شهروندان هم به جهت اینكه موفق باشند باید توانمند شوند و اصطلاحا آموزش ببینند. باید زمینه زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی آن ها را به كار بگیریم. رئیس كمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران اظهار داشت: تا زمانی كه شهروندان از برنامه ها و اطلاعات شهری آگاهی نداشته باشند، موفق نخواهیم بود. از این رو باید شفافیت صورت بگیرد. فراهانی در ادامه تصریح كرد: از مهم ترین برنامه های شورای پنجم بحث شفافیت است. در گام اول هر آنچه توسط شورا و مدیریت شهری انجام می گردد باید شفاف باشد. در مورد شورا همه اطلاعات حتی رای ها افشا می گردد كه این امر برای نخستین بار اتفاق خواهد افتاد. هر قراردادی كه بسته می گردد افشا خواهد شد و این فهرست با جزئیات منتشر در سایت شهرداری منتشر می گردد. وی با تاكید بر مولفه های نظام نوآورانه شهری اظهار داشت: برای حركت به سمت خلاقیت و نوآوری بحث الگوبرداری از شهرهای موفق بسیار اهمیت دارد. مسئله خلاقیت و نوآوری و حكمرانی نوآورانه مسئله ما نیست و ما آن را اختراع نكرده ایم. شهرهای بسیار زیادی به این سو حركت كرده اند اما متاسفانه تهران در رده های آخر است. ادعاها باید كنار گذاشته شود. سنگاپور از آن دسته از شهرهایی است كه الگوی شهرهای اروپایی در رسیدن به هدف شهر نوآور و شهر آزاد را دارد از این رو معتقدم باید به صورت مدام تجربیات دیگر كشورها را بررسی نماییم. فراهانی در ادامه بیان كرد: لزوم وجود سیستم مدیریت یكپارچه شهری است برای حركت به سمت نوآوری اهمیت به سزایی دارد. وقتی در مورد سیستم های نوآور صحبت می گردد از لزوم سیستم یكپارچه شهری سخن به میان می آید. یكی از مسائلی كه در تهران داریم بحث مدیریت جزیره ای تهران است و متاسفانه در مورد تك تك چالش ها، متولیان مختلفی در شهر داریم. این عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: بحث ترافیك و آلودگی هوا هم متولیان بسیاری دارد و هماهنگی میان قسمت های مختلف شهری مانند حمل و نقل، آب، انرژی و امنیت لزوم دارد؛ از این رو باید از رویكرد مدیریت سوله ای و جزیره ای به مدیریت یكپارچه شهری برسیم كه امیدواریم در لایحه ای كه با مجلس مشاركت میكنیم، این امر را محقق نماییم. وی در انتها عنوان كرد: متاسفانه علی رغم قانون شوراها و تاكیداتی كه در حرف عنوان می گردد خیلی از حوزه های مدیریت شهری همچنان دست دولت می باشد و دولت وظیفه آب و فاضلاب، آموزش و پرورش، مخابرات، آب، برق گاز، تلفن را بر عهده دارد و یا راهنمایی و رانندگی كه مهم ترین مسئله مدیریت شهری است همچنان ورای مدیریت شهری اداره می گردد. اگر بخواهیم به سمت شهر آزاد و نوآور حركت نماییم باید مدیریت یكپارچه شهری را محقق نماییم.

1397/02/26
15:32:28
5.0 / 5
4871
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است