توقف آینده فروشی یا تغییر شكل كسب درآمد های سابق!

توقف آینده فروشی یا تغییر شكل كسب درآمد های سابق! كار در محل: كلیات بودجه پیشنهادی شهرداری با تغییرات اندكی (بدون اعلان رقم كلی) به تصویب شورا رسید. سوالی كه در ذهن افكار عمومی مطح می شود، این است كه بودجه سال آینده چه تفاوتی با بودجه امسال دارد؟


عابدین سالاری اسكر: جلسه «چهل و سوم» شورای شهر تهران بامداد و عصر به فرایند تصویب كلیات و بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ پرداخت. در زیر به آن می پردازم.كلیات بودجه پیشنهادی شهرداری با تغییرات اندكی(بدون اعلان رقم كلی) به تصویب شورا رسید. سوالی كه در ذهن افكار عمومی مطح می شود، این است كه« بودجه سال آینده چه تفاوتی با بودجه امسال دارد؟» و «با وجود شعارها و ادعاهای مدیریت جدید شهری تا چه حد این شعارها در بودجه منعكس شده است؟» و« نقاط قوت و ضعف این بودجه می باشد؟» ابتدا، با راستی آزمایی ادعاهای آقای شهردار شروع می كنم.۱-۱: «آینده فروشی را متوقف كردیم»، احیانا منظور وی این است كه هولوگرام (تراكم سیار ساختمانی) به روش قبل در شهرداری صادر و فروخته نمی گردد. این ادعا تا امروز (دقیقا، ۱۵ بهمن ماه) تا حدی درست است. البته، اگر شهرداری از دو بخش نامه قبلی خود در حوزه معماری و شهرسازی(به تعبیر خودشان ضد فساد) عدول كند و دوبار به روشهای قبل بازگردد، این ادعا هم تاریخ مصرفش تمام خواهد شد.(شواهد و قرائن نشان میدهد كه مقرر است با سبك و سیاق جدیدی كارگزارها، مجددا فعالیت خویش را آغاز كنند) حال سوال این است كه آیا این ادعای آقای شهردار درست است؟ پاسخ خیر است ! چون كه آقای شهردار، در تاریخ ۲۶ دیماه لایحه دوفوریتی جهت فروش ۴ هزار میلیارد اوراق مشاركت به شورا ارسال و از شورا مصوبه گرفت. پس آینده فروشی از قبل شروع شده است، منتها در دوره مدیریت قبلی، فضای كالبدی و فیزیكی شهر فروخته می شد. اكنون آینده مالی شهر پیش فروش می گردد. همانگونه كه دولت از سال ۹۲ پس از كاهش قیمت نفت، همین رویه را در سطح ملی پیگیری كرده است.( فروش اوراق مشاركت، نوعی آینده فروشی و تولید تعهد برای آیندگان است.)۱-۲: آقای شهردار و شورا مدعی هستند كه درآمد پایدار افزایش یافته است؛ اگر از آنها پرسیده شود چگونه؟ به كد۱۱۰۱۱۰ بودجه؛ یعنی "عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده" اشاره می كنند. این كد درآمدی در سال ۹۶؛ حدود ۲۵۰۰میلیارد تومان بوده است، در سال ۹۷، ۲۸۰۰ میلیارد تومان دیده شده است. در واقع، این افزایش همانگونه كه در جلسه گفته شد، منوط به یك تصمیم و رای گیری در مجلس شورای اسلامی است و معلوم نیست اتفاق بیفتد یا نه! از یكی از اعضاء موثر شورا پرسیدم كه غیر از این كد درآمدی كه می گویید افزایش درآمد پایداراست، دیگرچه مواردی وجود دارد؟ ایشان پاسخ داد؛ افزایش درآمد فروشگاه شهروند!! به نظر می رسد، ادعای دوم یعنی افزایش درآمد پایدار هم اكنون، قابلیت راستی آزمایی ندارد!!۱-۳: ادعای سوم آقای شهردار این است كه «بودجه تحقق پذیر است». وی برای اثبات این ادعا به برخی احتمالات مطرح شده در مورد امكان تولید رونق نسبی در بخش مسكن اشاره نمود. واقعیت این است كه در بین اقتصاددانان در مورد روند خروج از ركود اقتصادی توافق نظر وجود ندارد. مقایسه خیلی از كدهای درآمدی شهرداری در ۹ ماهه اول امسال نشان میدهد كه تحقق پذیری بودجه عموما یك تصور خوشبینانه است. در جلسه امروز، از یكی از اعضاء موثر كمیسیون بودجه كه در ابتدای جلسه گزارش مالی آذرماه شهرداری را عرضه كرده بود، پرسیدم: « بر مبنای آمارهایی كه در گزارش بامداد دادید، روشن است كه بودجه محقق نخواهد شد. چرا بودجه سال آینده را اینگونه می بندید؟»از آنجائیكه وی به من اجازه داد، حرف هایش را منتشر كنم، مضمون حرف ایشان این بود: « برای تولید تحرك در شهرداری و جلوگیری از ادامه این لختی و تنبلی، باید بودجه را اینگونه ببندیم و از سویی در فضای كشور متهم به این نشویم كه شهر را متوقف كرده ایم.» این عبارت به روشنی، مبنای تصمیم گیری(تصمیم سیاسی و مصلحتی) راجع به اعداد و ارقام بودجه را نشان داده است. از این رو، به نظر می رسد، بودجه سال تحقق پذیر نیست.۱-۴: اصلا فرض كنید، وجود رابطه مثبتِ خروج از ركود بخش مسكن و تحقق پذیری بودجه سال آینده درست باشد. حال، سوال این است دقیقا چه كدهایی در بودجه، در نتیجه رونق مسكن، محقق می گردد. پاسخ روشن است؛ "درآمد های ناپایدار" یعنی همان چیزی كه شهر فروشی نامیده می گردد (به عنوان مثال؛ "عوارض بر پروانه های ساختمانی(زیربنا) به مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان و "عوارض تجاری سازی و مال سازی (كه خیلی در مذمت آن سخنرانی كرده اند!) به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و...) حال، سوال این است كه آیا تحقق این بخش ها، امتداد روش های قبلی در اداره شهر نیست؟ آیا منظور آقای شهردار از اینكه می گوید: « بودجه مملو از تحول بنیادی است» همین است؟۱-۵: یك تفكر رایج در میان اعضا شورا و مدیران شهرداری وجود دارد كه بر مبنای آن؛ « با افزایش قیمت ها می توان رفتار شهروندان و شهرداری را تغییر داد و منابع درآمدی جدیدی برای اداره شهرداری خلق كرد» ذكر مثالهایی این مورد را روشن تر می كند: كد درآمدی ۱۳۰۱۱۰؛ "درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله" ۴ میلیارد تومان در بودجه دیده شده است. یك عضو محترم شورا، با یك استدلال فضایی و خیالی عدد ۸۰ میلیارد را پیشنهاد داد؛ یعنی۲۰ برابر ! یا سایر كدهای مربوط به بازیافت!! ( پیشنهاد افزایش های عجیب و غریب و بدون مبنا)در واقع، این تفكر به دنبال دو هدف است؛ یكی اینكه فكر می كند با این روش، سیستم فشل و لخت شهرداری را به حركت درآورده و دوم اینكه؛ هزینه زندگی كردن در شهر تهران بالا می رود! (به قول یكی از اعضاء شورا، اینها همه چیز و همه كس را پول می بینند.) حال، سوال این است كه در نتیجهِ این تفكر خطرناك چه می شود؟ نخستین اثر آن این است كه زندگی كردن برای خیلی از لایه های اجتماعی را سخت تر می كند (مخصوصا لایه های پایین جامعه). در زمانه ای كه شرایط اقتصادی مردم طوری است كه خیلی از آنها در آستانه نابودی هستند، اصرار بر این روش ها چه معنایی دارد؟ نكته شگفت انگیز این است كه هیچ عضوی از اعضای شورا، از جانب توده های مردم به این اعداد نمی پردازد و همه اعضا صرفا به دنبال كسب درآمد برای شهرداری هستند. از طرفی، "اینكه تغییر قیمت به تنهایی باعث تغییر رفتار مصرف كننده می گردد. در هیچ مكتب اقتصادی به اثبات نرسیده است." به عبارت دیگر، قیمت صرفا یك متغیر از متغیر های تغییر رفتار مصرفی است. و این مساله، از كالایی به كالایی دیگر، با عنایت به كشش های "درآمدی"، "جانشینی" و "قیمتی" و برای گروههای اجتماعی مختلف، متفاوت است(یعنی این نگرش در عین صدمه زا بودن، پایه علمی هم ندارد).۱-۶: در این جلسه، در قالب كد درآمدی؛ "درآمد حاصل از پاركینگ"، عدد بسیار بالایی معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان در قالب یك تبصره (نه در ردیف های بودجه) به تصویب رسید. شورا برای دور زدن قانون، آنرا در قالب یك تبصره آورد. بدون شك یكی از معیارهای شفافیت بودجه، كاهش تعداد تباصر بودجه است. این ۱۰۰۰ میلیارد تومان، صرفا از امكان عملی بودن و اثرات رانتی كه دارد، یكی از علامت های جدی بودجه غیرشفاف است.هر فردی كه در جلسه ۸ ساعته امروز شورا، حضور داشت، به خوبی متوجه می شد كه بعضی از اعضاء شورا، حتی به لحاظ شكلی و ظاهری به فرایند بودجه نویسی آشنایی حداقلی هم ندارند. به نظر می رسد، لزوم دارد یك كلاس آموزشی برای اعضا، جهت یادگیری روش های بودجه نویسی برگزار شود!! *سردبیر هفته نامه «طهران شهر»

1396/11/19
13:34:31
5.0 / 5
4569
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است