مهر بررسی می كند؛

چالش های سازمان تامین اجتماعی در دولت آینده

چالش های سازمان تامین اجتماعی در دولت آینده کار در محل: سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگ ترین سازمان بیمه ای و اجتماعی کشور شناخته می شود که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات بیمه ای و رفاهی دارد، اما همیشه گرفتار بحران مالی است.به گزارش کار در محل به نقل از مهر، سازمان تامین اجتماعی بعنوان قدیمی ترین سازمان بیمه ای و اجتماعی کشور شناخته می شود که از قدمت طولانی برخوردارست.
از قدیم الایام این جمله را از بزرگان خودمان شنیده ایم که گفته اند که «داشتن دفترچه بیمه یک نعمت است» و حالا این نعمت چند سالی است که سر سفره بیمه شدگان کمتر رنگ و لعاب گذشته را دارد.
بر اساس گزارش انتشار یافته از طرف مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات این سازمان تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی تا اختتام ۹ ماه منتهی به آذر سال قبل به ۱۴ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۳۸۵ نفر رسیده است.
همچنین تعداد بیمه شدگان تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ۲۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۳۸ نفر در همین مدت اعلام شده است. در مجموع بیمه شدگان اصلی و تبعی این سازمان ۳۷ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۴۲۳ نفر شده اند.
بر همین اساس تعداد مستمری بگیران اصلی سازمان تامین اجتماعی در آخر پاییز سال قبل ۳ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۹۷۶ نفر هستند و تعداد مستمری بگیران تبعی نیز به ۲ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۱۷۴ نفر رسیده است. در مجموع مستمری بگیران اصلی و تبعی این سازمان ۶ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۵۰ نفر شده اند.
آیا تابحال از خود پرسیده ایم که چرا بزرگ ترین سازمان بیمه ای کشور، همیشه گرفتار بحران می شود و چالش هایی را پیش روی خود می بیند که هیچ گاه تمامی ندارد. در صورتیکه با این حجم از جمعیت تحت پوشش و سرمایه هایی که دارد، نمی بایست آن طور که شاهد می باشیم گرفتار بحران شود.
با نگاهی به شرایط بیمه شدگان تامین اجتماعی، به آسانی متوجه می شویم که آنها از وضعیت موجود سازمان بیمه گر خود راضی نیستند و انتظار دارند در قبال حق بیمه ای که پرداخت می کنند، از خدمات بهتری برخوردار شوند. بطور مثال، سازمان تامین اجتماعی به رغم تعداد زیادی مراکز درمانی ملکی در سراسر کشور، اما هنوز اغلب مردم از نقاط دور و نزدیک کشور برای دریافت خدمات درمانی، به بیمارستان میلاد تهران مراجعه می کنند.
علی حیدری نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، درباب این که چرا بزرگ ترین سازمان بیمه ای در تامین هزینه های درمانی بیمه شدگان گرفتار مشکل می شود، به آثار اجرای طرح تحول سلامت اشاره نمود و اظهار داشت: قسمتی از عقب ماندگی که در پروژه ها وجود داشت ناشی از این مساله بود که منبع مالی و قانونی برای اجرای این پروژه ها وجود نداشت. سازمان تامین اجتماعی به لحاظ هزینه هایی که بواسطه طرح تحول سلامت به آن تحمیل شد، برای پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد با مشکلاتی مواجه گردید و حتی بعضاً مجبور به استقراض می شد. طبیعتاً در این شرایط امکان راه اندازی پروژه های درمانی جدید نبود.
در همین حال، سیروس سجادی کارشناس متخصص اداره کل امور بین المللی سازمان تامین اجتماعی، در تعریف نظام وصول حق بیمه اظهار داشت: اهمیت وصول حق بیمه به سبب پنج شرط مهم برای شایستگی و پایداری یک نظام بازنشستگی مطرح می گردد که شامل نظام قابل اعتماد وصول درآمد، پرداخت مزایا به روش صحیح، مدیریت مالی مطمئن و سرمایه گذاری مولد دارایی ها، راه اندازی و ارتقای شبکه ارتباطی موثر همچون (توسعه دقیق پایگاه داده و سازوکارهای ثبت داده برای پشتیبانی از اقدامات مدیریت در زمینه وصول پرداخت مزایا و مدیریت مالی) و همین طور تهیه صورت ها و گزارش های مالی که در رابطه با تامین حکمرانی موثر شفافیت و پاسخگویی است.
وی در مورد چالش های نظام وصول حق بیمه، گفت: ضعف زیرساخت فناوری، ضعف طراحی فرایند، ضعف قوانین حمایتی، خطا و تقلب، مشکلات اقتصادی جامعه، اقتصاد دیجیتال و کارگران مهاجر همچون این چالش ها محسوب می شوند.
سجادی در مورد اثرات خطا و تقلب در نظام وصول حق بیمه که بر پیکر تامین اجتماعی وارد می شود، اظهار داشت: توان پرداخت ضعیف مزایای بازنشستگی کافی، مزایای کمتر با نرخ حق بیمه بالاتر، احتمالات خصوصی سازی بالاتر، احتمال نیاز به درآمد عمومی، تغییر شدید طرح فراگیر و الزامی به یک طرح داوطلبانه همچون این اثرات مخرب است.
ملاک و معیار علمی و اصولی برای ارزیابی کارکرد و عملکرد سازمان های بیمه گر اجتماعی و مدیران و متولیان آنها، «پایدارسازی مالی و تعادل بخشی تعهدی بین النسلی» است. بدین معنا که ماحصل کارکرد و عملکرد یک سازمان بیمه گر اجتماعی و مدیران و متولیان آن بایستی منجر به حفظ و ارتقاء پایداری مالی، توان مالی و حفظ تعادل بین منابع و مصارف بصورت «تعهدی» و «بین النسلی» (حداقل سه نسل و حدود ۷۵ سال یعنی مستمری بگیران فعلی، بیمه شدگان فعلی و مستمری بگیران آتی) شود که برمبنای تمامی محاسبات بیمه ای انجام شده، سازمان تامین اجتماعی سال ها است از این شاخص عبور کرده است.
مهم ترین چالش های پیش روی سازمان تامین اجتماعی
فقدان پایداری مالی به جهت عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن تنظیم ورودی ها و وخروجی ها و کسری نقدی و تعهدی از مهم ترین چالش های سازمان است. مدیریت و ساماندهی بهینه منابع و مصارف و ایجاد تعادل بین آنها، تنظیم ورودی ها و خروجی ها و بهینه سازی نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرائی بر مدار اصول و محاسبات بیمه ای یکی از راهکارهای اساسی خروج از بحران است.
از چالش های دیگر، روند رو به رشد و انباشت بدهی های دولت در اثر تصویب و تداوم اجرای قوانین و مقررات است که بار مالی، تعهدی و بین النسلی را برای سازمان به ارمغان می آورد و این در حالیست که در مقابل این فشارهای وارده، قوانین و یا بودجه های سنواتی برای سازمان لحاظ نمی گردد. راه حل آن پیش گیری از تصویب قوانین و مقررات جدید فاقد محل تامین بار مالی بصورت پایدار و تعدیل و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات تعهدآور قبلی و طراحی و اجرای راهکارهای بازپرداخت مطالبات است.
از سال ۸۳ تا ۹۵ بدهی دولت به تامین اجتماعی ۹۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که دولت ۵۸ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان آنرا قبول دارد و باقی آنرا رد می کند. با وجود این که دولت در تامین اجتماعی آورده ای ندارد اما برمبنای قانون، بدهی خودرا نمی پذیرد. این در شرایطی است که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا آخر سال ۹۸ به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر سازمان تامین اجتماعی این پول را در بازار بورس، ارز، ساختمان سازی و غیره سرمایه گذاری می کرد امروز ارزش بدهی دولت یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود. حتی اگر دولت برمبنای فرمول به رسمیت شناخته خود که تعریف کرده است بدهی تامین اجتماعی را به روز می کرد امروز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خودرا پرداخت کرده بود.
یکی دیگر از چالش های سازمان تامین اجتماعی، فرار بیمه ای در ابعاد قشری (عدم شمول یا فقدان پوشش بیمه ای برخی اقشار)، بنگاهی (عدم دسترسی یا شناسایی بنگاه ها)، تعدادی (عدم ارسال فهرست تمامی پرسنل) و ریالی (عدم اعلام دستمزد واقعی) و اعمال برخی معافیت های بیمه ای است که راه حل اساسی آن اجرای طرح بیمه الزامی مزد بگیران و مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعی، حذف و تعدیل تدریجی معافیت ها و رفع موانع ستاندن پوشش بیمه ای جهت نیل به فراگیری کامل و تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به آحاد جامعه است. ضمناً گسست بین النسلی در زمینه منابع انسانی مدیریتی و کارشناس به خاطر بازنشستگی و عدم کادرسازی و تربیت مدیران و کارشناسان آینده و فقر نظری و یاس عملی حاکم بر سرمایه انسانی نیز از موارد حائز اهمیت می باشد که باید کادرسازی و تربیت مدیران آینده و توجه به نیروهای جوان و زنان دارای تجربه و تحصیل و مهارت و ایجاد یک نظام شایسته سالار، دانش بنیان و یادگیرنده در زمینه سرمایه انسانی سازمان را در دستور کار قرار داده تا در آینده این چالش اساسی مرتفع گردد.


منبع:

1400/03/25
23:06:52
0.0 / 5
160
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است