عضو شورای شهر تهران تاكید كرد؛

مهلت ۳ماهه به شهرداری برای اصلاح ابهامات گزارش تلفیق بودجه ۹۳

مهلت ۳ماهه به شهرداری برای اصلاح ابهامات گزارش تلفیق بودجه ۹۳ به گزارش كار در محل عضو شورای شهر تهران، اظهار داشت: شهرداری موظف است دستورالعمل های مناسب، شفاف سازی و اصلاح فرایند گزارش تلفیق بودجه سال ۹۳ را حداكثر ظرف مدت ۳ ماه برای شورا ارسال نماید.به گزارش كار در محل به نقل از مهر، در ادامه یكصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر تهران بررسی گزارش حسابرس منتخب شورا از صورت های مالی سال ۹۳ شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش مجید فراهانی نظر كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران را نسبت به گزارش حسابرس و پاسخ شهرداری تهران درباره تلفیق بودجه سال ۹۳ را قرائت كرد.
وی در این خصوص اظهار داشت: در این گزارش از جانب كمیسیون بودجه در رسیدگی به گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران پیشنهاداتی عرضه شده است.
در متن پیشنهادی كمیسیون برنامه و بودجه آمده است: بر مبنای در اجرای بند ج ماده ۴۴ آئین نامه مالی شهرداری ها و بند۳۰ ماده ۷۱ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در مورد بررسی صورتهای مالی شهرداری تهران در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مشتمل بر ۱۶۷برگ گزارش و جداول پیوست كه جزء لاینفك این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، بعنوان سند حسابرسی سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و شورا بعد از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های شهرداری با تصویب گزارش به صورت مشروط تكالیف زیر را در اعلام موارد نقض و تخلف و اصلاح فرآیندها بر مبنای مقررات قانونی مصوب نمود.

الف. شهرداری تهران؛ موظف است:
۱. با تهیه دستورالعمل های مناسب، شفاف سازی و اصلاح فرایند حداكثر ظرف مدت ۳ ماه برای
الف. رعایت مفاد مواد ۸۶، ۱۰۴، ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ۱۸ و ۲۱ و قانون مالیات بر ارزش افزوده
ب. رعایت مفاد بند ۵ ماده ۱۱، ماده ۶، ماده ۳، ماده ۵ و ماده ۳۰ و همینطور مواد ۹، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۴۶ آئین نامه مالی شهرداری ها
ج. رعایت مفاد ماده ۷۹ و تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری ها
د. نحوه ی استفاده از تنخواه گردان
و نظارت بر اجرای آن در واحدهای زیر مجموعه ی خود اطمینان حاصل نماید.
۲. با عنایت به پیشنهاد حسابرس منتخب شورا در جهت كاهش ریسك معاملات شهرداری با تهیه ی دستورالعمل های و رویه های مناسب حداكثر ظرف مدت ۶ ماه و نظارت بر اجرای آنها از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده (۱۰) برابر حد نصاب معاملات بزرگ با اشخاص حقوقی فاقد صورت مالی حسابرسی شده در واحدهای زیر مجموعه ی خود جلوگیری كند.
۳. اصلاحات مقتضی را درمورد ثبت ناصحیح
۳.۱- حسابها و اسناد دریافتنی دراز مدت در صورت های مالی
۳.۲- مطالبات سازمان بهشت زهرا از شهرداری حرم مطهر امام(ره)
۳.۳- انتقال امتیاز پروانه ساختمانی مجتمع ایستگاهی شهید بهشتی جنوبی
۳.۴- املاك تملك شده بابت راه اندازی متروی شاهد
۳.۵- بهای تمام شده پروژه های پاركینگ طبقاتی شریف، مجموعه های فرهنگی و ورزشی نیایش، سرسبز، فرحزاد، راه اندازی و تكمیل سایر تاسیسات، راه اندازی ساختمان پلیس راهور در شهرداری منطقه ۲
۳.۶- پرداختی به پیمانكاران بابت عوارض بر ارزش افزوده
اعمال نموده و گزارش اقدامات انجام گرفته را به شورای اسلامی شهر تهران منعكس نماید.
۴. با عنایت به ماهیت و عدم قابلیت وصول برداشت های انجام شده از حسابهای بانكی توسط سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی های بیمه ای مناطق و برداشت توسط مراجع قضایی بابت شكایت صاحبان املاك معارض و هزینه های فاقد اعتبار لازم است شهرداری تهران اصلاحات مربوطه از این بابت را در صورت های مالی اعمال نماید.
۵. سازمان بازرسی شهرداری تهران، اداره كل حقوقی شهرداری تهران و حراست كل شهرداری تهران مكلفند نسبت به بررسی اقدامات انجام گرفته در
۵.۱- واگذاری زمین به نصف قیمت به شركت تعاونی مسكن شماره ۲ كاركنان سازمان بازنشستگی و عدم ثبت بخشی از بهای معامله
۵.۲- واگذاری ملك موسوم به املاك گودال باغچالی
۵.۳- واگذاری زمین به قوه ی قضائیه
۵.۴- استفاده از خدمات بنیاد تعاون سپاه در مقابل واگذاری ملك بدون برگزاری مزایده فروش و عدم پیشبینی در بودجه سالیانه، قانون شهرداریها و آیین نامه های ذیربط و همینطور عدم دریافت مجوزهای لازم از جانب شورای اسلامی شهر تهران
۵.۵- ابهامات عدیده و تكرار آن در مناطق درمورد نحوه ی عملكرد كارگزاران شهرداری در خرید و تملك املاك معارض طرح های عمرانی
۵.۶- كمك شهرداری به موسسه خیریه امام رضا (ع)
۵.۷- معامله ی مبهم زمین پروژه مجتمع ایستگاهی مترو بیمه
۵.۸- ابهامات مطرح شده پیرامون نحوه ی فروش بخشی از پلاك ثبتی شماره ۴۷۳۰ به بنیاد تعاون ناجا
۵.۹- واگذاری زمین موسوم به پروژه استخر با ۵۰% تخفیف به شركت تعاونی مسكنكاركنان شهرداری منطقه ۴
۵.۱۰- ابهامات مطرح شده پیرامون خروج ۷ فقره پلاك ثبتی اراضی از دفاتر شهرداری منطقه ۵
۵.۱۱- ابهامات مطرح شده پیرامون خروج ۴۵ فقره پلاك ثبتی اراضی از دفاتر شهرداری منطقه ۸
۵.۱۲- تملك و واگذاری ملك دارای كاربری فضای سبز به بنیاد تعاون ناجا
۵.۱۳- عدم ثبت اراضی تملك شده در منطقه ۲۲ بابت تملك مجانی ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ متر جهت تامین خدمات عمومی شهری
۵.۱۴- ابهامات مطرح شده در مورد نحوه ی شناسایی املاك واگذار شده از جانب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و فروخته شده به بانك مركزی
۵.۱۵- ابهامات مطرح شده پیرامون عملیات ساخت و محوطه سازی اردوگاه شهید میر حسینی(شامل ثبت نادرست این رویداد مالی و همین طور نبود اطلاعات كامل درمورد مخارج انجام شده)
۵.۱۶- ابهامات عدیده مطرح شده پیرامون تملك و واگذاری یك فقره زمین بعنوان معوض سهم منطقه از محل ماده۲۹-۱۶ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ از اراضی تحت تملك شركت تعاونی مسكن هوافضای سپاه (شامل مبنای ارزشیابی بهای تمام شده، تفاوت ارزش احتمالی سهم اولیه شهرداری از زمین مورد ساخت تعاونی و زمین معوض دریافت شده، عدم عرضه ی شواهدی در خصوص مجوزهای لازم و وصول چكهای دریافتی و اختیار شهردار تهران در عرضه ی ۳۰ درصد تخفیف و مجوز تقسیط در مرحله اول و ۱۵ درصد تخفیف و مجوز تقسیط مجدد در باقی مانده طلب قرارگاه مسكن دانشگاه علوم انتظامی و درتهایت عرضه ی تخفیفی معادل ۶۰ درصد ارزش كل زمین و اختلاف مبلغ سند ثبت شده با دستور دریافت و مبلغ تخفیفات اعطایی با تخفیفات مصوب)
۵.۱۷- ابهامات مطرح شده پیرامون نحوه ی واگذاری زمین به بنیاد تعاون سپاه از جانب شهرداری منطقه ۲۰ (شامل عدم عرضه ی مستندات لازم همچون (مبایعه نامه فروش) نحوه تسویه و چگونگی تحویل مورد معامله و سایر تعهدات خریدار و فروشنده)
۵.۱۸- ثبت كمتر از بهای قرارداد و بهای كارشناسی یك ملك در منطقه ۵
۵.۱۹- ابهامات مطرح شده پیرامون نحوه ی واگذاری بخشی از زمین پلاك ثبتی ۲۵۰/۱۴ (شامل عدم برگزاری مزایده و عدم عرضه ی مستندات فروش نظیر ارزیابی كارشناسی رسمی دادگستری، مبایعه نامه، قرارداد واگذاری و صور تجلسه تحویل)
۵.۲۰- ابهامات مطرح شده پیرامون اجرای قرارداد تهاتر بین سازمان املاك و مستغلات شهرداری تهران و آقای كریمی شامل عدم عرضه ی اسناد نقل و انتقال مالكیت و عدم كارشناسی مجدد با وجود گذشت ۴ سال از كارشناسی اولیه
۵.۲۱- علل تملك و واگذاری مجدد ۵/۱۳۱۶۲متر از اراضی سهم خدمات عمومی بر خلاف طرح تفصیلی شهرداری تهران به بانك صادرات و عدم ثبت صورت گرفته بابت این معامله در صورت های مالی
۵.۲۲- علل ابهامات مطرح شده پیرامون مانده حسابهای دریافتنی عملیاتی شهرداری منطقه ۲۲ از آقای علی انصاری (مالك شركت توسعه ساختمانی البرز تات) (شامل عدم وصول بهای معامله، تخفیف ۶.۴۱۹ میلیارد ریالی و نحوه ی محاسبه و مجوز این تخفیف، تخلف در تقسیط مجدد بدهی ها، تخطی از بخشنامه های مصوب شورای شهر و عدم احراز صحت شناسایی ۴۵ میلیارد ریال درآمد غیرعملیاتی)
۵.۲۳- ابهامات عدیده در فروش بخشی از اراضی سهم خدمات عمومی شهرداری به تعاونی مسكن شماره ۲ كاركنان سازمان امور مالیاتی(شامل نحوه ی شناسایی بهای تمام شده، مجوزهای لازم درمورد فروش این اراضی خدمات عمومی و نحوه ی ثبت این معامله)
۵.۲۴- علل فقدان فرم اعلام عوارض و یا برگ محاسبات عوارض در برخی از پرونده های درآمدی و عدم عرضه ی ۷۳ پرونده ی درآمدی برابر گزارش حسابرس منتخب شورا
۵.۲۵- وصول درآمدها از راه حواله های كارگزاری و معرفی مودیان به كارگزاران برای ۶۹۹ فقره از دستورهای دریافت و تخطی از مفاد ماده ۳۷ آئین نامه مالی شهرداری تهران در خصوص واریز مستقیم كلیه وجوه درآمدی
۵.۲۶- دریافت عوارضی تحت عنوان عوارض متفرقه در منطقه ۱۵
۵.۲۷- استفاده ی بدون مجوز از برات كارت و محل تأمین هزینه كارمزد آنها، خارج از بودجه مصوب شورا
۵.۲۸- عدم رعایت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س)
۵.۲۹- ۷.۸۸۷ میلیارد ریال مغایرت در دفاتر و تأییدیه های دریافتی و همین طور بی پاسخ ماندن تاییدیه وكیل حقوقی برابر گزارش حسابرس منتخب شورا
۵.۳۰- عدم دریافت مجوزهای لازم از شورای اسلامی شهر تهران و عدم رعایت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران درمورد اعمال ۲۰ درصد تخفیف و تقسیط در واگذاری زمین به ۱۹ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی،
۵.۳۱- تخفیفات اعمال شده در ده فقره قرارداد واگذاری منعقده فیمابین سازمان املاك و مستغلات شهرداری تهران با شركت تعاونی مسكن كاركنان اداره كل منابع انسانی شهرداری تهران
۵.۳۲- عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجاره ی پلاك ثبتی ۲۵۰۵۰/ ۷۰ (مربوط به آپارتمان ۱۸۶ متری در خیابان توانیر) واقع در محدوده شهرداری منطقه ۲ به یكی از پرسنل شهرداری
۵.۳۳- ابهامات مطرح شده پیرامون شارژ كارت مدیران، پرداخت حقوق مزایای كاركنان، پاداش و مساعده اقدام و افراد متخلف از مقررات را شناسائی و نسبت به معرفی این افراد به هیئت رسیدگی به تخلفات كاركنان شهرداری یا كمیته انضباط كار یا مراجع ذی صلاح قضائی اقدام لازم را به عمل آورده و نتیجه را ظرف مدت شش ماه به شورای اسلامی شهر تهران منعكس نمایند.
۶. به منظور بهینه سازی و حسن اداره اموال و دارائی های شهرداری نسبت به طراحی و به كارگیری سیستم
الف. بهای تمام شده اراضی و اطلاعات تكمیلی شامل؛ كد اموال، شماره پلاك ثبتی، بهای تمام شده هر قطعه، محل استقرار و متراژ هر قطعه
ب. متصل كردن و به روزرسانی كلیه ی سامانه های مالی، معاملاتی، املاك و... به نحوی كه وضعیت اقدامات در یك مورد در همه سامانه ها قابل رهگیری و نظارت باشد.
ج. ارتقای سیستم اموال تا آخر سال ۱۳۹۸ اقدامات لازم را به عمل آورد.
۷. درمورد عدم رویت ۳.۷۱۱ فقره اسناد سیستم فاینانس و ۱۸۰ فقره سند مالی كه تنها تصویر آنها برابر گزارش حسابرس موجود بوده لازم است آخرین وضعیت اصل اسناد، مبلغ اسناد و... به شورای اسلامی شهر تهران گزارش گردد.
۸. لازم است شهرداری تهران توضیحات خود درمورد علل اختلاف ۲.۵۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال در تراز تجمعی تهیه شده مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی واحدها را به شورای اسلامی شهر تهران عرضه نماید.
۹. اصلاح نظام خزانه داری شهرداری تهران به شكلی كه هر پرداخت ذیل یك شناسه ی واریز تعریف شود. این شناسه ی واریز باید شامل ردیف هزینه ای یا كد پروژه، طبقه بندی اقتصادی با در نظر گرفتن حساب های معین و تفصیلی، كد اولویت هزینه و هم چنین شناسه حقیقی یا حقوقی ذی نفعان نهایی باشد. به شكلی كه پرداخت توسط خزانه داری به صورت مستقیم به ذی نفعان صورت گیرد.
۱۰. فرآیند مبادله موافقت نامه شهرداری تهران به زمان تهیه بودجه منتقل شود و تمامی واحدهای شهرداری تهران برای هزینه های جاری و عمرانی خود موافقت نامه به تفصیل طبقه بندی اقتصادی با در نظر گرفتن حساب های تفصیلی و هم چنین طبقه بندی كاركردی(COFOG در سطح تفصیلی چهار رقمی) ارائه نمایند. اولویت هر یك از برنامه ها باید در زمان بودجه ریزی مشخص شده و در زمان اجرای بودجه، مبنای پرداخت این اولویت ها قرار گیرد.
۱۱. نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد در شهرداری تهران هرچه سریع تر پیاده سازی شود، بطوریكه برنامه های شهرداری سنجه مشخص عملكرد داشته باشد. شهرداری موظف است زیرساخت اطلاعاتی لازم برای پایش اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد را پیاده سازی كند.
۱۲. نظام استاندارد حسابداری تعهدی در بخش عمومی، مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی را پیاده سازی و اجرایی كند. پیاده سازی این نظام حسابداری باید از راه اتصال سامانه ی خزانه داری شهرداری تهران به سامانه ی حسابداری پی گیری شود بطوریكه هر گونه دریافت یا پرداخت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه انعكاس روشن و به روز در نظام حسابداری شهرداری داشته باشد.
۱۳. منظور اعمال كنترل نقدی بر عملیات مالی و ایجاد ارتباط بین حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، مبادرت به پیاده سازی كنترل تعهدات در زمان اجرای بودجه ظرف مدت زمان یكسال نماید. پیاده سازی كنترل تعهدات باید به شكلی باشد كه ایجاد و پذیرش هر گونه تعهد در شهرداری و واحدهای تابعه ذیل موافقت نامه های مبادله شده، با در نظر گرفتن اولویت هزینه كرد، مشخص بودن ذی نفعان تعهد و شرح خدمات عرضه شده توسط طرفین تعهد باشد. بعلاوه ثبت تعهدی درآمد باید با در نظر گرفتن ردیف های بودجه ای، سررسیدهای مدنظر و اطلاعات تفصیلی ذیل استاندارد حسابداری صورت گیرد.
۱۴. شهرداری تهران موظف است از راه مولدسازی دارایی های غیرنقد و ایجاد جریان نقدی برای دارایی ها به تدریج در یك افق زمانی ۵ ساله، سهم منابع غیرنقدی بودجه را به كمتر از ده درصد كم كند.
ب. شورای اسلامی شهر تهران؛ لازم است:
۱. با عنایت به تناسب ماده ۲۴ آیین نامه مالی شهرداری ها با مبانی حسابداری نقدی، لازم است اصلاح این ماده را مورد توجه قرار داده و با عرضه طرح به شورایعالی استانها نسبت به اصلاح این ماده اقدام نماید.
۲. هیئت رئیسه شورا، در اجرای بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشكیلات و انتخابات شوراهای اسلامی كشور نسبت به ارجاع موارد تخلف و نقض قوانین بعد از تهیه مستندات حقوقی به مراجع قضائی اقدام و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.

1398/05/13
19:53:39
5.0 / 5
4482
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است