آرشیو مطالب : كمیته امداد

معاون توسعه مشاركت های مردمی كمیته امداد خبر داد؛

جمع آوری ۱۶۵ میلیارد تومان فطریه در كمیته امداد تا امروز

جمع آوری ۱۶۵ میلیارد تومان فطریه در كمیته امداد تا امروز
رئیس كمیته امداد:

دشمن جنگ را به سفره های مردم كشانده است

دشمن جنگ را به سفره های مردم كشانده است
از سوی كشاورزان، دامداران و خیران خوزستانی صورت گرفت:

پرداخت بیشتر از ۲۶ و هفت دهم میلیارد تومان زكات در استان خوزستان

پرداخت بیشتر از ۲۶ و هفت دهم میلیارد تومان زكات در استان خوزستان
با همكاری كمیته امداد استان تهران انجام شد؛

ارسال یك محموله لوازم ضروری برای مددجویان سیل زده خوزستانی

ارسال یك محموله لوازم ضروری برای مددجویان سیل زده خوزستانی
رئیس كمیته امداد خبر داد:

خسارت سیل به ۲۰ هزار مددجو، تامین لوازم خانگی همه خسارت دیدگان

خسارت سیل به ۲۰ هزار مددجو، تامین لوازم خانگی همه خسارت دیدگان
فتاح:

مناطق زلزله زده كرمانشاه، اولویت كمیته امداد در سال ۹۸

مناطق زلزله زده كرمانشاه، اولویت كمیته امداد در سال ۹۸
فتاح به مهر خبر داد

جزئیات ساخت ۵ هزار مسكن برای مددجویان كرمانشاه توسط كمیته امداد

جزئیات ساخت ۵ هزار مسكن برای مددجویان كرمانشاه توسط كمیته امداد
رئیس اداره زكات كمیته امداد استان تهران خبر داد؛

بهره مندی ۲۰ هزار نیازمند از بركات زكات، پرداختی زكات كشاورزان

بهره مندی ۲۰ هزار نیازمند از بركات زكات، پرداختی زكات كشاورزان
رئیس كمیته امداد عنوان كرد:

پیروی ازآرمان های امام (ره) یعنی ساده زیستی وتوجه به نیازمندان

پیروی ازآرمان های امام (ره) یعنی ساده زیستی وتوجه به نیازمندان
در گفتگو با مهر مطرح شد؛

افتتاح پنجاه وهفتمین مركزنیكوكاری استان تهران، بانوان مدیر سه مركز

افتتاح پنجاه وهفتمین مركزنیكوكاری استان تهران، بانوان مدیر سه مركز
مدیركل هماهنگی شبكه های مردمی كمیته امداد خبر داد:

فعالیت ۱۵۰۰ مركز نیكوكاری محلی در كشور

فعالیت ۱۵۰۰ مركز نیكوكاری محلی در كشور
در گفتگو با مهر عنوان شد:

افتتاح مركز نیكوكاری دانشگاه تهران، خدمات رسانی به ۱۲۷۹ نیازمند

افتتاح مركز نیكوكاری دانشگاه تهران، خدمات رسانی به ۱۲۷۹ نیازمند
در ۶ ماهه نخست امسال انجام شد:

كمك ۴۶ میلیون تومانی به كودكان خرمشهری دچار سوء تغذیه

كمك ۴۶ میلیون تومانی به كودكان خرمشهری دچار سوء تغذیه
بابایی خبر داد:

افزایش دوبرابری رجوع محرومان به كمیته امداد

افزایش دوبرابری رجوع محرومان به كمیته امداد
رئیس كمیته امداد:

شیوه های پرداخت زكات باید آسان شود

شیوه های پرداخت زكات باید آسان شود

۷۰ درصد مددجویان كمیته امداد در مناطق محروم زن هستند

۷۰ درصد مددجویان كمیته امداد در مناطق محروم زن هستند
فتاح اعلام كرد؛

عدم افزایش مستمری مددجویان كمیته امداد در سال ۹۷

عدم افزایش مستمری مددجویان كمیته امداد در سال ۹۷

سفارش رهبر انقلاب به فتاح، رسیدگی به محرومان رمز عبور از مشكلات

سفارش رهبر انقلاب به فتاح، رسیدگی به محرومان رمز عبور از مشكلات
فتاح خبر داد؛

افزایش ۱۴ و نیم درصدی پرداختی مستمری بگیران كمیته امداد

افزایش ۱۴ و نیم درصدی پرداختی مستمری بگیران كمیته امداد
رئیس كمیته امداد:

استان قم در كمك به نیازمندان پیشتاز است

استان قم در كمك به نیازمندان پیشتاز است
معاون حمایت خانواده كمیته امداد:

نبود بانك اطلاعاتی از نیازمندان غیرتحت پوشش، امكان توزیع سبد نیست

نبود بانك اطلاعاتی از نیازمندان غیرتحت پوشش، امكان توزیع سبد نیست
فتاح تاكید كرد؛

لزوم توجه به اقتصاد انفاق برای تحقق عدالت

لزوم توجه به اقتصاد انفاق برای تحقق عدالت
فتاح خبر داد؛

جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات دولتی كمیته امداد تا آخر سال

جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات دولتی كمیته امداد تا آخر سال
فتاح تاكید كرد:

افزایش ۲برابری ساخت مسكن مددجویان روستایی در صورت همكاری دولت

افزایش ۲برابری ساخت مسكن مددجویان روستایی در صورت همكاری دولت

برنامه كمیته امداد جهت اشتغال دانشجویان

برنامه كمیته امداد جهت اشتغال دانشجویان

كمك ۲۱۴ میلیارد تومانی حامیان به فرزندان معنوی

كمك ۲۱۴ میلیارد تومانی حامیان به فرزندان معنوی
رئیس كمیته امداد:

مردم تكیه گاه اصلی كمیته امداد هستند

مردم تكیه گاه اصلی كمیته امداد هستند
پیشنهاد رئیس كمیته امداد به مجلس:

افزایش بودجه نهادهای حمایتی متناسب با تورم

افزایش بودجه نهادهای حمایتی متناسب با تورم

اعلام جزئیات همكاری كمیته امداد با خیریه ها

اعلام جزئیات همكاری كمیته امداد با خیریه ها
رئیس كمیته امداد:

تاسیس موسسه خیریه امداد اول

تاسیس موسسه خیریه امداد اول
کار در محل
سایت کاردرمحل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است