آرشیو مطالب : كمیته امداد

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افتتاح مركز نیكوكاری دانشگاه تهران، خدمات رسانی به ۱۲۷۹ نیازمند

افتتاح مركز نیكوكاری دانشگاه تهران، خدمات رسانی به ۱۲۷۹ نیازمند
در ۶ ماهه نخست امسال انجام شد:

كمك ۴۶ میلیون تومانی به كودكان خرمشهری دچار سوء تغذیه

كمك ۴۶ میلیون تومانی به كودكان خرمشهری دچار سوء تغذیه
بابایی خبر داد:

افزایش دوبرابری رجوع محرومان به كمیته امداد

افزایش دوبرابری رجوع محرومان به كمیته امداد
رئیس كمیته امداد:

شیوه های پرداخت زكات باید آسان شود

شیوه های پرداخت زكات باید آسان شود

۷۰ درصد مددجویان كمیته امداد در مناطق محروم زن هستند

۷۰ درصد مددجویان كمیته امداد در مناطق محروم زن هستند
فتاح اعلام كرد؛

عدم افزایش مستمری مددجویان كمیته امداد در سال ۹۷

عدم افزایش مستمری مددجویان كمیته امداد در سال ۹۷

سفارش رهبر انقلاب به فتاح، رسیدگی به محرومان رمز عبور از مشكلات

سفارش رهبر انقلاب به فتاح، رسیدگی به محرومان رمز عبور از مشكلات
فتاح خبر داد؛

افزایش ۱۴ و نیم درصدی پرداختی مستمری بگیران كمیته امداد

افزایش ۱۴ و نیم درصدی پرداختی مستمری بگیران كمیته امداد
رئیس كمیته امداد:

استان قم در كمك به نیازمندان پیشتاز است

استان قم در كمك به نیازمندان پیشتاز است
معاون حمایت خانواده كمیته امداد:

نبود بانك اطلاعاتی از نیازمندان غیرتحت پوشش، امكان توزیع سبد نیست

نبود بانك اطلاعاتی از نیازمندان غیرتحت پوشش، امكان توزیع سبد نیست
فتاح تاكید كرد؛

لزوم توجه به اقتصاد انفاق برای تحقق عدالت

لزوم توجه به اقتصاد انفاق برای تحقق عدالت
فتاح خبر داد؛

جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات دولتی كمیته امداد تا آخر سال

جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات دولتی كمیته امداد تا آخر سال
فتاح تاكید كرد:

افزایش ۲برابری ساخت مسكن مددجویان روستایی در صورت همكاری دولت

افزایش ۲برابری ساخت مسكن مددجویان روستایی در صورت همكاری دولت

برنامه كمیته امداد جهت اشتغال دانشجویان

برنامه كمیته امداد جهت اشتغال دانشجویان

كمك ۲۱۴ میلیارد تومانی حامیان به فرزندان معنوی

كمك ۲۱۴ میلیارد تومانی حامیان به فرزندان معنوی
رئیس كمیته امداد:

مردم تكیه گاه اصلی كمیته امداد هستند

مردم تكیه گاه اصلی كمیته امداد هستند
پیشنهاد رئیس كمیته امداد به مجلس:

افزایش بودجه نهادهای حمایتی متناسب با تورم

افزایش بودجه نهادهای حمایتی متناسب با تورم

اعلام جزئیات همكاری كمیته امداد با خیریه ها

اعلام جزئیات همكاری كمیته امداد با خیریه ها
رئیس كمیته امداد:

تاسیس موسسه خیریه امداد اول

تاسیس موسسه خیریه امداد اول
رئیس كمیته امداد خبر داد:

خودكفایی خانوارها تا پایان امسال

خودكفایی خانوارها تا پایان امسال
کار در محل
سایت کاردرمحل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است